+91 7009881930 sportsdraughtfederationindia@gmail.com

Executive members

Pattern

Sh.Jugal Kishore Sharma

Ex-MLA
CHAIRMAN Punjab State Seed Corporation.Rohit Sharma

President

Parvinder Kumar

Vice-President

DANISH SHARMA GEN. SECRETARY

Danish Sharma

Gen,Secretary

Robin Sharma

Organising Secretary

SACHIN NEB MEMBER

Sachin Neb

Member

SANJEEV CHAWLA TOURNAMENT INCHARGE

Sanjeev Chawla

Tournament Incharge

SANJEEV KUMAR TECHNICAL INCHARGE

Sanjeev Kumar

Technical Incharge

Alexander Thomas

Member

Daman & Diu

Ekta Singh

Member

Uttar Pradesh

Ashish Sharma

Member

Himachal Pradesh

Subhash Sharma

Member

Uttarakhand

Gopal Makhija

Member

Tamil nadu

Amit Aggarwal

Member

Karnataka

Anuj Shingari

Member

SPORTS DRAUGHT FEDERATION OF INDIA (CHECKERS DRAUGHTS)